Aktualności

 

XVI Forum bezpieczeństwa i higieny pracy w branży wod-kan

W związku ze wzrostem zainteresowania problematyką szeroko rozumianego BHP oraz zapotrzebowaniem na praktyczne formy szkoleń dla firm wodociągowych, pragniemy zaprosić na kolejne seminarium XVI Forum bezpieczeństwa i higieny pracy w branży wod-kan.

Spotkanie jesienne w formule 3-dniowej (środa-piątek) odbędzie się w dniach 4-6 października 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym MOLO w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim i kierowane jest przede wszystkim do kierowników w zakładach oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz komórek BHP funkcjonujących w tych zakładach.

Problematyka BHP jest cały czas widoczna w branży wod-kan, a przepisy są coraz bardziej restrykcyjne. Ciągłym zmianom ulegają również warunki pracy, gdzie na zachowanie i bezpieczeństwo pracownika mają wpływ różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Organizowane przez nas warsztaty stwarzają możliwość wymiany doświadczeń w tym zakresie, przy udziale prelegentów m.in. z Państwowej Inspekcji Pracy oraz praktyków BHP.

Generalnym założeniem jest, aby kadra kierownicza firm wod-kan miała mentorskie spojrzenie na pracowników w zakresie problematyki bezpieczeństwa, higieny i psychologii pracy.

Wskazanym jest więc podjęcie tej formy szkoleń, gdyż zdrowie i życie człowieka jest bezcenne – lepiej jest więc zapobiegać i działać prewencyjnie, niż ponosić koszty wypadków przy pracy, odszkodowań i kar.

Podczas XVI FORUM mają Państwo możliwość korzystania z Cafe BHP – kawiarni dyskusyjnej, w której mogą Państwo porozmawiać z Ekspertami w czasie bezpośrednich konsultacji w przyjaznej, nieformalnej i miłej atmosferze.

W Cafe BHP znajdą się stoliki tematyczne, przy których będzie można omówić m.in. zagadnienia:

  • wypadki przy pracy w specyfice pracy,
  • ocena ryzyka zawodowego,
  • zasady wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

 

Promotor BHP

FORUM BHP zostało objęte patronatem czasopisma PROMOTOR BHP.

 

Całkowity koszt pobytu i uczestnictwa w seminarium w dniach 4-6 października 2017 r. wynosi 995 zł netto/osobę.

Koszt uczestnictwa obejmuje: noclegi, całodzienne wyżywienie, parking, możliwość indywidualnej konsultacji z zaproszonymi Ekspertami, przerwy kawowe, dostęp do WIFI, sale multimedialne odpowiednie do przeprowadzenia zajęć, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

Z uwagi na sprawy organizacyjne, proszę o potwierdzenie udziału do dnia 25 września 2017 r. na adres/fax podany w załączonym „ZGŁOSZENIU UDZIAŁU”. Jednocześnie informujemy, że ze względów organizacyjnych (wielkość grupy) o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

Serdecznie zapraszamy!