Uprawnienia zawodowe

Kurs operatora żurawi wieżowych

Interesuje Cię to szkolenie?

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły.

 • starSymbol: SZA-ŻW
 • personAdresaci: Pracownicy fizyczni

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnień UDT operatora żurawi wieżowych w kategorii IŻ: dolnoobrotowe, górnoobrotowe, stacjonarne, przejezdne, samomontujące itp. Wydawane zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo honorowane w krajach Unii Europejskiej.

Oferowane korzyści:

 • kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną pod okiem doświadczonych instruktorów,
 • podniesienie konkurencyjności na rynku pracy,
 • atrakcyjne ceny szkoleń,
 • gwarancja usług najwyższej jakości,
 • możliwość odbycia szkolenia na terenie całego kraju,
 • forma świadczenia usługi dopasowana do potrzeb klienta,
 • dodatkowe udogodnienia dla uczestników szkoleń, np. zorganizowanie badania lekarskiego, przetłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Skontaktuj się z nami i powiedz, jakie są Twoje potrzeby, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną

Program szkolenia:

 • informacje o dozorze technicznym,
 • ogólne informacje o żurawiach wieżowych,
 • budowa żurawi,
 • zabezpieczenia mechaniczne i elektryczne w żurawiach wieżowych,
 • obowiązki operatorów żurawi,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne na żurawiu wieżowym.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej zawodowe,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.