Uprawnienia zawodowe

Kursy ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych

Interesuje Cię to szkolenie?

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły.

 • starSymbol: SZA-AD
 • personAdresaci: Pracownicy fizyczni

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR.  Zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie podstawowych informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa
powstania wypadku, ograniczenia skutków wypadku, a także wiadomości koniecznych dla zachowania bezpieczeństwa własnego i innych
osób.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ADR, wydawane w języku polskim i angielskim na 5 lat.  Obowiązuje we wszystkich krajach objętych umową ADR tj. w większości państw europejskich. Zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2002r. o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 nr 199 poz. 1671) oraz umową ADR kierowca wykonujący transport drogowy towarów niebezpiecznych zobowiązany jest do ukończenia kursu dokształcającego.

Oferowane korzyści:

 • kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną pod okiem doświadczonych instruktorów,
 • podniesienie konkurencyjności na rynku pracy,
 • atrakcyjne ceny szkoleń,
 • gwarancja usług najwyższej jakości,
 • możliwość odbycia szkolenia na terenie całego kraju,
 • forma świadczenia usługi dopasowana do potrzeb klienta.

Skontaktuj się z nami i powiedz, jakie są Twoje potrzeby, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Organizujemy następujące kursy ADR w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych:

 • kurs podstawowy ADR: wszystkich klas (24 godz./3 dni). Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w sztukach przesyłki i luzem z wyłączeniem klas 1 i 7,
 • kurs ADR cysterny: (16 godz./2 dni) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kurs ADR podstawowy. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternie,
 • kurs ADR w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych kl. 1: (8 godz./1 dzień) materiały i przedmioty wybuchowe.

Warunkiem uczestnictwa w kursach jest:

 • spełnienie wymogów określonych w odrębnych przepisach w stosunku do kierowców przewożących towary niebezpieczne (posiadanie prawa jazdy kat. B, C),
 • ukończony 21 rok życia.