Pomiary środowiskowe

4 szkolenia i usługi w tej kategorii.

Zobacz katalog

Prowadzimy analizy i badania pozwalające ocenić wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne oraz występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy.

Nasza usługa obejmuje szczegółowe i wszechstronne pomiary występowania negatywnych czynników fizycznych, chemicznych, jak i mikrobiologicznych. Dzięki naszemu wsparciu pracodawca w sposób kompleksowy wywiąże się z obowiązku przeprowadzenia takich badań w ciągu 30 dni od uruchomienia zakładu pracy.

Wykonujemy również analizy fizyko-chemiczne wody i ścieków oraz pomiary emisji zanieczyszczeń, ułatwiające przedsiębiorcom zadbać o wypełnienie prawnych wymogów środowiskowych. Korzystanie z usług Alerty to oszczędność czasu i pieniędzy – nasi eksperci śledzą zmiany w przepisach oraz nowe rozwiązania i technologie, które w sposób najbardziej efektywny pomagają podnosić ekologiczne standardy prowadzonej działalności.