Pierwsza pomoc

6 szkoleń i usług w tej kategorii.

Zobacz katalog

Badania wskazują, iż natychmiastowo i prawidłowo udzielona pierwsza pomoc zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia osoby poszkodowanej aż 3-krotnie.

Osoby po kursie pierwszej pomocy są bardziej świadome zagrożeń i zasad bezpiecznego zachowania, co zapobiega wypadkom i urazom w pierwszej kolejności. Polskie przepisy określają minimalną liczbę osób, jaką pracodawca musi wyznaczyć i przeszkolić w zakresie udzielania pierwszej pomocy—w zależności od wielkości zespołu i stopnia ryzyka. Umożliwienie odbycia takiego kursu jak największej liczbie zatrudnionych świadczy o odpowiedzialności pracodawcy. Gdy zdarzy się wypadek, wzrastają szanse, że odpowiednio przeszkolona osoba będzie w pobliżu i podejmie adekwatne działania, zapobiegając dalszym szkodom, a nawet ratując życie współpracownika lub klienta.