Psychologia pracy

12 szkoleń i usług w tej kategorii.

Zobacz katalog

Wierzymy, że pracodawcy i kadra zarządzająca powinni zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy nie tylko w wymiarze fizycznym, ale i psychicznym.

Zdrowe relacje w zespole i z przełożonym przekładają się na lepszą wydajność i wykorzystanie potencjału pracowników oraz zwiększenie ich zaangażowania, poczucia przywiązania i odpowiedzialności za firmę.

Oferujemy szkolenia poświęcone zagadnieniom psychologii pracy oraz przydatnym w środowisku profesjonalnym umiejętnościom miękkim, które pozwalają zbudować sprawnie funkcjonujący, zmotywowany zespół oraz przeciwdziałać zjawiskom negatywnym, takim jak mobbing, stres lub wypalenie zawodowe.