Psychologia pracy

Metody radzenia sobie ze stresem w pracy

Interesuje Cię to szkolenie?

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły.

  • personAdresaci: Menedżerowie, Specjaliści, Pracownicy biurowi, Pracownicy fizyczni
  • notificationsCzas trwania: 14h dydaktycznych (możliwość dostosowania programu)

Wspieramy wszechstronny rozwój, dlatego prowadzimy również szkolenia związane z zagadnieniami psychologii pracy i umiejętnościami miękkimi. Menedżerowie  podniosą dzięki nim swoje kompetencje związane z zarządzaniem ludźmi, budowaniem efektywnych i zmotywowanych zespołów oraz tworzeniem zdrowszych relacji międzyludzkich w miejscu pracy. Przekazujemy wiedzę i narzędzia, które pozwalają u siebie i współpracowników zauważyć i przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, takim jak mobbing, stres lub wypalenie zawodowe.

Działamy w ponad 100 miastach w Polsce. Skontaktuj się z nami i powiedz, jakie są Twoje potrzeby, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących stanowiska menedżerskie oraz do pracowników, którzy chcą wiedzieć czym tak naprawdę jest stres, jak go identyfikować i w jaki sposób skutecznie sobie z nim radzić, by w ten sposób uniknąć jego szkodliwych następstw ale i umieć wykorzystywać jego motywującą siłę do realizacji zawodowych celów.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia zwiększą swoją wiedzę i kompetencje pomocne w radzeniu sobie ze stresem, szczególnie tym związanym z aktywnością zawodową. Służą temu narzędzia pozwalające odreagować stres, zminimalizować jego siłę czy ryzyko wystąpienia. Znajomość tych technik pomaga wspierać pracowników w ich rozwoju zawodowym (coaching).

Program szkolenia:

Dzień 1

  1. Oblicza stresu – uczestnicy dowiedzą się czym tak naprawdę jest reakcja stresowa, jak powstaje, kiedy staje się zagrożeniem i jakie mogą być tego konsekwencje. Za pomocą proponowanych ćwiczeń i narzędzi uczestnicy będą mieli okazję zdiagnozować jakie są ich indywidualne źródła stresu, poziom obciążeń i zasoby pozwalające przeciwdziałać ich negatywnym skutkom.
  2. Techniki redukcji stresu – uczestnicy poznają narzędzia pozwalające na zredukowanie siły reakcji stresowej i zminimalizowanie konsekwencji doświadczanego stresu. Należą do nich m.in.: techniki spontanicznej relaksacji oraz tworzenie pozytywnych autosugestii. Analizując własny monolog wewnętrzny będą potrafili wykorzystać jego wpływ do wzmacniania siebie w sytuacjach potencjalnego stresu.
  3. Metody długofalowego radzenia sobie ze stresem –  Uczestnicy poznają techniki systematycznej relaksacji pozwalającej na doświadczanie większej równowagi w codziennym funkcjonowaniu. Otrzymają materiały pozwalające na dalsze trenowanie tych umiejętności poza sytuacją szkoleniową.

Dzień 2

  1. Narzędzia tworzenia równowagi – ta część szkolenia koncentrować będzie się na takich sposobach organizacji pracy, które pozwalają uniknąć doświadczania szkodliwego stresu w trakcie realizacji zawodowych zadań. Uczestnicy poznają i przećwiczą technikę formułowania celów. Zapoznają się z zasadami formułowania poleceń i delegowania zadań. Dowiedzą się jak konstruktywnie odmawiać.
  2. Co z tym mobbingiem?  – uczestnicy przyjrzą się temu kontrowersyjnemu zjawisku, nauczą się trafnie je odróżniać od innych stresogennych sytuacji w pracy zawodowej.
  3. Konsekwencja przewlekłego stresu – wypalenie zawodowe –  uczestnicy zapoznają się ze zjawiskiem wypalenia zawodowego. Będą mieli okazję do dokonania autodiagnozy pod kątem indywidualnych zagrożeń wypaleniem. Nauczą się trafnie diagnozować jego symptomy. Wypracują zalecenia: jak ustrzec się przed wypaleniem zawodowym i jak nie przyczyniać się do wypalenia swoich pracowników.