Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc – szkolenie elementarne

  • personAdresaci: Menedżerowie, Specjaliści, Pracownicy biurowi, Pracownicy fizyczni
  • notificationsCzas trwania: 4h dydaktyczne

Szybko i prawidłowo udzielona pierwsza pomoc jest kluczowa w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Przeszkolenie w tej dziedzinie jak największej liczby pracowników jest inwestycją w bezpieczeństwo, ale również buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, którego odpowiedzialność i troska o podwładnych wykracza poza wypełnienie określonego prawem minimum.

Podczas naszych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy kładziemy nacisk, aby kursanci potrafili jak najlepiej wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce i – gdy zajdzie taka potrzeba – swoją szybką i odpowiednią reakcją ratowali zdrowie i życie.

Działamy w ponad 100 miastach w Polsce. Skontaktuj się z nami i powiedz, jakie są Twoje potrzeby, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Program szkolenia elementarnego:

  1. Motywacja w udzielaniu pierwszej pomocy.
  2. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
  3. Bezpieczeństwo udzielania pierwszej pomocy.
  4. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.
  5. Zapoznanie się z łańcuchem przeżycia.
  6. Postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia u osoby dorosłej (BLS).
  7. Postępowanie z osobą nieprzytomną – pozycja bezpieczna.

Zaleca się powtarzanie szkolenia co ok. 2 lata.

Interesuje Cię to szkolenie?

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły.