Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc – szkolenie rozszerzone

Interesuje Cię to szkolenie?

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły.

 • starSymbol: PP-SR
 • personAdresaci: Menedżerowie, Specjaliści, Pracownicy biurowi, Pracownicy fizyczni
 • notificationsCzas trwania: 12h dydaktycznych

Szybko i prawidłowo udzielona pierwsza pomoc jest kluczowa w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Przeszkolenie w tej dziedzinie jak największej liczby pracowników jest inwestycją w bezpieczeństwo, ale również buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, którego odpowiedzialność i troska o podwładnych wykracza poza wypełnienie określonego prawem minimum.

Podczas naszych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy kładziemy nacisk, aby kursanci potrafili jak najlepiej wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce i – gdy zajdzie taka potrzeba – swoją szybką i odpowiednią reakcją ratowali zdrowie i życie.

Działamy w ponad 100 miastach w Polsce. Skontaktuj się z nami i powiedz, jakie są Twoje potrzeby, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Program szkolenia rozszerzonego:

 1. Motywacja w udzielaniu pierwszej pomocy.
 2. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
 3. Bezpieczeństwo udzielania pierwszej pomocy.
 4. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.
 5. Zapoznanie się z łańcuchem przeżycia.
 6. Postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia u osoby dorosłej (BLS).
 7. Postępowanie z osobą nieprzytomną – pozycja bezpieczna.
 8. Postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia u dzieci i niemowląt.
 9. Postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia takich jak: krwotok, wstrząs, zawał serca, atak epilepsji, zadławienie.
 10. Postępowanie ze złamaniami, skręceniami oraz zwichnięciami.
 11. Postępowanie w przypadku oparzeń.
 12. Porażenia prądem elektrycznym.
 13. Postępowanie w przypadku zatruć.
 14. Postępowanie w przypadku urazów: głowy, klatki piersiowej, brzucha.
 15. Badanie kompleksowe oraz segregacja poszkodowanych na miejscu wypadku.
 16. Sposoby transportu poszkodowanych.

Zaleca się powtarzanie szkolenia co ok. 2 lata.