Psychologia pracy

Praca zespołowa

Interesuje Cię to szkolenie?

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły.

 • personAdresaci: Menedżerowie, Specjaliści, Pracownicy biurowi, Pracownicy fizyczni

Wspieramy wszechstronny rozwój, dlatego prowadzimy również szkolenia związane z zagadnieniami psychologii pracy i umiejętnościami miękkimi. Menedżerowie  podniosą dzięki nim swoje kompetencje związane z zarządzaniem ludźmi, budowaniem efektywnych i zmotywowanych zespołów oraz tworzeniem zdrowszych relacji międzyludzkich w miejscu pracy. Przekazujemy wiedzę i narzędzia, które pozwalają u siebie i współpracowników zauważyć i przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, takim jak mobbing, stres lub wypalenie zawodowe.

Działamy w ponad 100 miastach w Polsce. Skontaktuj się z nami i powiedz, jakie są Twoje potrzeby, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich działów i szczebli oraz do pracodawców i kadry zarządzającej.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia w sposób praktyczny uczą się umiejętności społeczne potrzebne do pracy w zespole po to, by skuteczniej przekazywać informacje i efektywniej wykonywać zadania. Poprawiają swoje wzory zachowań w sytuacjach zmiany, konfliktu, zwiększonej intensywności pracy.

Program szkolenia:

 1. Praca w zespole jako współpraca przy realizacji zadań/projektów
  • wyznaczanie celów i planowanie zadań w oparciu o priorytety własne i firmy,
  • elementy zarządzania czasem pracy,
  • jak strategicznie podejść do realizacji projektów,
  • graficzne techniki ułatwiające planowanie i realizację zadań,
  • na czym polega współpraca podczas realizacji projektów ( jak reagować na osoby o zbyt małym i zbyt dużym poczuciu kontroli?),
  • rola każdej osoby w zespole – świadome jej określanie.
 2. Komunikacja w zespole
  • jak mówić, aby ludzie nas słuchali: elementy perswazji i wywierania wpływu na współpracowników,
  • ćwiczenia na słuchanie ze zrozumieniem,
  • co kogo motywuje do pracy?
  • jak wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania wobec kolegów/ koleżanek z zespołu?
  • jak odmawiać,
  • kiedy chwalić, kiedy krytykować i w jaki sposób?
 3. Emocje a praca w zespole
  • w jaki sposób wyrażać złość, rozczarowanie, smutek i inne „trudne” emocje w pracy,
  • w jaki sposób wyrażać pozytywne emocje wobec współpracowników,
  • jak odczytywać emocje innych,
  • jak tonować silne emocje innych, czyli co robić i mówić osobom o postawie roszczeniowej?
 4. Konflikt a praca w zespole
  • kiedy można się spodziewać sytuacji konfliktowych w pracy?
  • wczesne wykrywanie oznak konfliktu,
  • jak prowadzić rozmowy w celu rozwiązania konfliktu,
  • jakie działania eskalują konflikt,
  • jakie zachowania pomagają rozwiązywać konflikty.
 5. Praca w zespole w sytuacji zmiany
  • jak przygotować się do zmiany? – techniki planowania zadań,
  • w jaki sposób dzielić zadania w sytuacji zmiany?
  • jak radzić sobie ze stresem w sytuacji zmiany?
  • jak opracować system przekazywania informacji?

Metody pracy wykorzystywane podczas szkolenia praca w zespole:

 • praca indywidualna – kwestionariusze pracy,
 • ćwiczenia komunikacyjne w pracach,
 • symulacje/ case study – praca w zespole,
 • filmy szkoleniowe,
 • dyskusje,
 • analiza studiów przypadków.