BHP i ochrona ppoż.

Służba BHP

Interesuje Cię to szkolenie?

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły.

 • starSymbol: BHP-S
 • schoolSzkolenie: Obowiązkowe, Okresowe
 • personAdresaci: Specjaliści
 • notificationsCzas trwania: 32h (po 45 min)

Korzyści związane z naszymi usługami:

 • przystępne ceny,
 • kompleksowe podejście,
 • najwyższa jakość usług doświadczonych ekspertów,
 • dopasowanie do indywidualnych potrzeb klientów,
 • elastyczne warunki współpracy,
 • dostępność w całym kraju dzięki oddziałom regionalnym w każdym województwie.

Skontaktuj się z nami i powiedz, jakie są Twoje potrzeby, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby.

Korzyści:

 • zdobycie aktualnej wiedzy odnośnie przepisów prawnych dotyczących BHP,
 • umiejętność analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • znajomość organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • poznanie sposobów rozwiązywania trudnych problemów z dziedziny BHP.

Forma szkolenia

Szkolenie organizowane jest w formie seminarium (dla grup zorganizowanych) lub samokształcenia kierowanego.

Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby należy powtarzać nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szczegółowy program szkolenia dopasowujemy do potrzeb uczestników, aby uwzględniał przepisy związane z branżą, w której pracują.

Ramowy program szkolenia:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw Unii Europejskiej, konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy):
  • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
 2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
  • zagrożenia wypadkowe,
  • hałas i drgania mechaniczne,
  • szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
  • czynniki biologiczne,
  • promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
  • pola elektromagnetyczne,
  • energia elektryczna i elektryczność statyczna,
  • mikroklimat środowiska pracy,
  • oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
  • zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
  • zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów.
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.
 5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
  • urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,
  • urządzenia zabezpieczające,
  • środki ochrony indywidualnej.
 6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych).
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.
 8. Nowoczesne metody pracy służby BHP.
 9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.