BHP i ochrona ppoż.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

Interesuje Cię to szkolenie?

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły.

 • starSymbol: BHP-OA
 • schoolSzkolenie: Obowiązkowe, Okresowe, E-learning
 • personAdresaci: Pracownicy biurowi
 • notificationsCzas trwania: min. 8h (po 45 min)

Korzyści związane z naszymi usługami:

 • przystępne ceny,
 • kompleksowe podejście,
 • najwyższa jakość usług doświadczonych ekspertów,
 • dopasowanie do indywidualnych potrzeb klientów,
 • elastyczne warunki współpracy,
 • dostępność w całym kraju dzięki oddziałom regionalnym w każdym województwie.

Skontaktuj się z nami i powiedz, jakie są Twoje potrzeby, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym obsługujących monitory ekranowe, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych itp.

Korzyści:

 • umiejętność oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • znajomość metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • umiejętność kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP,
 • umiejętność postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Forma szkolenia

Szkolenie organizowane jest w formie seminarium lub samokształcenia kierowanego, oferujemy je również w wygodnej formie e-learning. Na życzenie klienta przeprowadzamy szkolenia w jego siedzibie, uwzględniając specyfikę działalności. Organizujemy także kursy w formule otwartej.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych należ powtarzać nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Ramowy program szkolenia

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
 4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.