BHP i ochrona ppoż.

Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Interesuje Cię to szkolenie?

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły.

 • schoolSzkolenie: Obowiązkowe
 • personAdresaci: Menedżerowie, Specjaliści, Pracownicy biurowi, Pracownicy fizyczni
 • notificationsCzas trwania: 6h dydaktycznych (możliwość dostosowania programu)

Korzyści związane z naszymi usługami:

 • przystępne ceny,
 • kompleksowe podejście,
 • najwyższa jakość usług doświadczonych ekspertów,
 • dopasowanie do indywidualnych potrzeb klientów,
 • elastyczne warunki współpracy,
 • dostępność w całym kraju dzięki oddziałom regionalnym w każdym województwie.

Skontaktuj się z nami i powiedz, jakie są Twoje potrzeby, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest zarówno do pracodawców, jak i do pracowników.

Korzyści:

 • zdobycie aktualnej wiedzy na temat:
  • zasad organizacji ochrony przeciwpożarowej,
  • obowiązków osób fizycznych, prawnych, organizacji lub instytucji w zakresie zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom,
  • podstawowych zasady zabezpieczania p.poż. urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
  • zasad ewakuacji ludzi i mienia,
 • znajomość:
  • przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasady gaszenia pożarów,
  • materiałów i konstrukcji budowlanych i ich zachowania podczas pożaru,
  • urządzeń p.poż i gaśnic oraz ich zastosowania w obiektach budowlanych,
 • umiejętność:
  • dobrania oraz właściwego zastosowania środków gaśniczych,
  • praktycznego posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Na życzenie klienta przeprowadzamy szkolenia w jego siedzibie, w szczegółowym programie uwzględniając specyfikę działalności.

Program szkolenia:

 1. Podstawowe przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
 2. Rodzaje pożarów.
 3. Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia.
 4. Zasady prawidłowej ewakuacji.
 5. Obsługa sprzętu przeciwpożarowego.

Szkolenie zakończone jest egzaminem.