BHP i ochrona ppoż.

Szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny

 • schoolSzkolenie: Obowiązkowe, Instruktaż
 • personAdresaci: Menedżerowie, Specjaliści, Pracownicy biurowi, Pracownicy fizyczni
 • notificationsCzas trwania: min. 3h (po 45 min)

Korzyści związane z naszymi usługami:

 • przystępne ceny,
 • kompleksowe podejście,
 • najwyższa jakość usług doświadczonych ekspertów,
 • dopasowanie do indywidualnych potrzeb klientów,
 • elastyczne warunki współpracy,
 • dostępność w całym kraju dzięki oddziałom regionalnym w każdym województwie.

Skontaktuj się z nami i powiedz, jakie są Twoje potrzeby, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Adresaci

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w zakładzie pracy.

Korzyści:

 • zdobycie aktualnej wiedzy odnośnie podstawowych przepisów BHP zawartych w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
 • znajomość przepisów i zasad BHP obowiązujących w danym zakładzie pracy,
 • znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy.

Forma szkolenia

Szkolenie organizowane jest w formie instruktażu. Na życzenie klienta przeprowadzamy szkolenia w jego siedzibie, uwzględniając specyfikę działalności. Organizujemy także kursy w formule otwartej.

Ramowy program szkolenia:

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
 9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami zostanie poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Interesuje Cię to szkolenie?

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły.