Psychologia pracy

Komunikacja interpersonalna

Interesuje Cię to szkolenie?

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły.

 • personAdresaci: Menedżerowie, Specjaliści, Pracownicy biurowi

Wspieramy wszechstronny rozwój, dlatego prowadzimy również szkolenia związane z zagadnieniami psychologii pracy i umiejętnościami miękkimi. Menedżerowie  podniosą dzięki nim swoje kompetencje związane z zarządzaniem ludźmi, budowaniem efektywnych i zmotywowanych zespołów oraz tworzeniem zdrowszych relacji międzyludzkich w miejscu pracy. Przekazujemy wiedzę i narzędzia, które pozwalają u siebie i współpracowników zauważyć i przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, takim jak mobbing, stres lub wypalenie zawodowe.

Działamy w ponad 100 miastach w Polsce. Skontaktuj się z nami i powiedz, jakie są Twoje potrzeby, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich działów i szczebli oraz do pracodawców i kadry zarządzającej.

Korzyści:

 • poznanie konstruktywnych i skutecznych sposobów komunikowania się w organizacji i w firmie,
 • poszerzenie wiedzy o asertywności,
 • poznanie roli informacji i komunikacji w firmie,
 • zrozumienie istoty kanałów komunikacyjnych,
 • poznanie sposobów posługiwania się komunikacją formalną i nieformalną,
 • poprawienie zdolności odbierania i interpretowania mowy ciała oraz komunikacji niewerbalnej.

Plan szkolenia

 1. Rola stereotypów i rutyny w komunikacji oraz pracy zespołowej:
  • stereotypy – szansa czy zagrożenie,
  • rutyna,
  • znaczenie paradygmatu,
  • pętla przyczynowości.
 2. Wprowadzenie do komunikacji
  • rola komunikacji w życiu jednostki,
  • rola komunikacji w życiu zespołu,
  • teoria i zasady komunikacji,
  • model komunikacji i filtry,
  • bariery komunikacyjne,
  • kierunki przepływu informacji,
  • narzędzia usprawniające efektywną komunikację.
 3. Komunikacja jako narzędzie do osiągania celu zespołu:
  • analiza transakcyjna w komunikacji,
  • zasady udzielania informacji zwrotnej,
  • płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji,
  • aktywne słuchanie,
  • style komunikowania się.
 4. Autoprezentacja jako komunikat:
  • co to jest własny wizerunek,
  • rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym,
  • porozumiewanie się,
  • tworzenie wizerunku zawodowego.
 5. Komunikacja niewerbalna – jak „czytać” mowę ciała:
  • ubiór, kolory, dodatki jako element komunikacji niewerbalnej,
  • proksemika, czyli zajmowanie miejsc przy stole,
  • zasady interpretacji komunikacji niewerbalnej,
  • powitanie i rozmowa,
  • język dłoni i rąk,
  • gesty wokół twarzy.
 6. Zasady interpretacji komunikatów niewerbalnych rozmówcy:
  • komunikacja jawna i ukryta,
  • kontakt wzrokowy,
  • znaczenie poszczególnych zespołów gestów.
 7. Rola asertywności w efektywnej komunikacji
  • czym jest asertywność,
  • zachowania nieasertywne i ich następstwa,
  • diagnoza własnej asertywności,
  • asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikacja JA,
  • asertywne reagowanie na krytykę,
  • asertywna konfrontacja przekonań.
 8. Asertywne odmawianie i wyznaczanie granic:
  • jak odmawiać współpracownikom,
  • jak powiedzieć „NIE” przełożonemu,
  • jak odmówić nie mówiąc „NIE”,
  • jak sprawić, by cię nie prosili o przysługi – nie musieć odmawiać.
 9. Zaawansowane metody zwiększania efektywności komunikacji i przekonywania:
  • metaprogramy,
  • metajęzyk,
  • analiza transakcyjna.