Uprawnienia zawodowe

Kurs i egzamin na uprawnienia typu SEP G1

 • personAdresaci: Pracownicy fizyczni

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnienia SEP G1 – uprawnienia elektryczne, dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych. Kurs zakończony jest egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Uzyskane uprawnienia energetyczne są ważne przez 5 lat i należy je odnawiać.

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

 • eksploatacji (E) – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym,
 • dozoru (D) – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Oferowane korzyści:

 • kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną pod okiem doświadczonych instruktorów,
 • podniesienie konkurencyjności na rynku pracy,
 • atrakcyjne ceny szkoleń,
 • gwarancja usług najwyższej jakości,
 • możliwość odbycia szkolenia na terenie całego kraju,
 • forma świadczenia usługi dopasowana do potrzeb klienta.

Działamy w ponad 100 miastach w Polsce. Organizujemy szkolenia dla grup zamkniętych oraz kursy otwarte. Skontaktuj się z nami i powiedz, jakie są Twoje potrzeby, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji grupy G1:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
 • urządzenie elektrotermiczne,
 • urządzenia do elektrolizy,
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 • elektryczna sieć trakcyjna,
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9,
 • urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia,
 • urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Interesuje Cię to szkolenie?

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły.