Uprawnienia zawodowe

Kurs i egzamin na uprawnienia typu SEP G2

Interesuje Cię to szkolenie?

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły.

 • personAdresaci: Pracownicy fizyczni

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnienia SEP G2 – uprawnienia energetyczne (cieplne), dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych. Kurs zakończony jest egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Uzyskane uprawnienia energetyczne są ważne przez 5 lat i należy je odnawiać.

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

 • eksploatacji (E) – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym,
 • dozoru (D) – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Oferowane korzyści:

 • kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną pod okiem doświadczonych instruktorów,
 • podniesienie konkurencyjności na rynku pracy,
 • atrakcyjne ceny szkoleń,
 • gwarancja usług najwyższej jakości,
 • możliwość odbycia szkolenia na terenie całego kraju,
 • forma świadczenia usługi dopasowana do potrzeb klienta.

Działamy w ponad 100 miastach w Polsce. Organizujemy szkolenia dla grup zamkniętych oraz kursy otwarte. Skontaktuj się z nami i powiedz, jakie są Twoje potrzeby, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Rodzaj urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji grupy G2:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW,
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9,
 • urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia,
 • urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.