Uprawnienia zawodowe

Kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – nalewaki cystern

Interesuje Cię to szkolenie?

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły.

 • starSymbol: SZA-ZT
 • personAdresaci: Pracownicy fizyczni

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnień TDT do obsługi urządzeń NO tzw. nalewaków: napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych – cystern w transporcie drogowym i kolejowym materiałami niebezpiecznymi. Wydawane zaświadczenia kwalifikacyjne na tankowanie i opróżnianie zbiorników transportowych – cysternważne bezterminowo. Zaświadczenie może obejmować jedną lub więcej klas materiałów niebezpiecznych (paliwa ciekłe, gazowe itp.) oraz jeden lub więcej rodzaj zbiorników transportowych – cystern samochodowych i sposobów napełniania.

Oferowane korzyści:

 • kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną pod okiem doświadczonych instruktorów,
 • podniesienie konkurencyjności na rynku pracy,
 • atrakcyjne ceny szkoleń,
 • gwarancja usług najwyższej jakości,
 • możliwość odbycia szkolenia na terenie całego kraju,
 • forma świadczenia usługi dopasowana do potrzeb klienta,
 • dodatkowe udogodnienia dla uczestników szkoleń, np. zorganizowanie badania lekarskiego, przetłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Skontaktuj się z nami i powiedz, jakie są Twoje potrzeby, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Program szkolenia:

 • ogólne wiadomości o własnościach fizyko-chemicznych materiałów niebezpiecznych (paliwa ciekłe, gazowe),
 • informacje szczegółowe o materiałach niebezpiecznych przewożonych zbiornikami transportowymi – cysternami w transporcie drogowym
  i kolejowym,
 • dozór techniczny nad zbiornikami transportowymi (cysternami),
 • konstrukcja zbiorników transportowych,
 • konstrukcja i wymagania dotyczące osprzętu zbiorników transportowych,
 • opis i oznakowanie zbiorników transportowych,
 • napełnienie zbiorników – czynności robocze i kontrolne,
 • obsługa urządzeń NO tzw. nalewaków: napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych – cystern,
 • ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej zawodowe.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych, na które prowadzimy szkolenia:

 • Klasa 2 – Gazy
 • Klasa 3 – Materiały ciekłe zapalne
 • Klasa 4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
 • Klasa 4.2 – Materiały samozapalne
 • Klasa 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
 • Klasa 5.1 – Materiały utleniające
 • Klasa 5.2 – Nadtlenki organiczne
 • Klasa 6.1 – Materiały trujące
 • Klasa 6.2 – Materiały zakaźne
 • Klasa 8 – Materiały żrące
 • Klasa 9 – Różne materiały i przedmioty

Oraz wszystkie towary nie zaliczane jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.