Psychologia pracy

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Interesuje Cię to szkolenie?

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły.

 • personAdresaci: Menedżerowie, Specjaliści

Wspieramy wszechstronny rozwój, dlatego prowadzimy również szkolenia związane z zagadnieniami psychologii pracy i umiejętnościami miękkimi. Menedżerowie  podniosą dzięki nim swoje kompetencje związane z zarządzaniem ludźmi, budowaniem efektywnych i zmotywowanych zespołów oraz tworzeniem zdrowszych relacji międzyludzkich w miejscu pracy. Przekazujemy wiedzę i narzędzia, które pozwalają u siebie i współpracowników zauważyć i przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, takim jak mobbing, stres lub wypalenie zawodowe.

Działamy w ponad 100 miastach w Polsce. Skontaktuj się z nami i powiedz, jakie są Twoje potrzeby, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do kadry zarządzającej, ale również do pracowników działu kadr i innych.

Korzyści:

 • poznanie syndromu „burn out”, jego etapów i cechy charakterystycznych,
 • umiejętność rozpoznawania potencjalnych przyczyn oraz pierwszych objawów wypalenia u siebie i swoich współpracowników,
 • umiejętność analizy własnej kondycji zawodowej,
 • znajomość metod przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i praktycznych technik pozwalające radzić sobie ze stresem, który jest jedną z głównych przyczyn tego zjawiska.

Główną formą prowadzenia zajęć jest metoda warsztatowa, na którą składają się: zadania grupowe, gry i zabawy interakcyjne, praca w podgrupach, w parach, dyskusje na forum, „burze mózgów” oraz miniwykłady. Po każdym ćwiczeniu następuje omówienie oraz przekazywane są informacje zwrotne od uczestników grupy oraz od trenerów do grupy.

Plan szkolenia:

Dzień I

 1. Wypalenie zawodowe – zjawisko „burn out”:
  • na czym polega syndrom wypalenia zawodowego,
  • etapy wypalenia zawodowego,
  • pierwszy etap: „miesiąc miodowy”,
  • drugi etap: przebudzenie,
  • trzeci etap: szorstkość,
  • czwarty etap: wypalenie pełnoobjawowe,
  • piąty etap: odradzanie się.
 2. Skąd bierze się wypalenia zawodowe:
  • autodiagnoza – czy jesteś w grupie ryzyka?
  • 3 grupy przyczyn wypalenia: indywidualne, interpersonalne, organizacyjne,
  • chroniczny stres jako główna przyczyna wypalenia,
  • czynniki indywidualne: zachowania, przekonania, emocje,
  • otoczenie zewnętrzne,
  • pracoholizm a wypalenie zawodowe.
 3. Rodzaje objawów wypalenia – jak je rozpoznać?
  • poczucie braku kontroli,
  • nieuzasadnione przekonanie o utracie zdolności,
  • narastająca tendencja do negatywnego myślenia,
  • utrata celu, sensu i energii,
  • wyłączanie się z życia społecznego.
 4. Trzy składniki wypalenia wg. Maslach:
  • emocjonalne wyczerpanie,
  • depersonalizacja,
  • obniżenie oceny własnych dokonań.
 5. Motywacja – jako główne źródło poziomu efektywności pracy:
  • rozróżnienie między motywacją, motywatorem a motywowaniem,
  • zapoznanie się z podstawowym modelem powstawania motywacji,
  • rozpoznanie, co motywuje ludzi do pracy wg teorii piramidy potrzeb Abrahama Maslowa,
  • roznanie rodzajów motywatorów,
  • ustalenie, do jakiej motywacji należy dążyć,
  • zapoznanie się z modelem zaangażowania.
 6. Radzenie sobie ze stresem jako główna metoda zapobiegania wypaleniu zawodowemu:
  • analiza objawów stresu,
  • przyczyny i źródło stresu,
  • eliminacja źródeł stresu w środowisku pracy,
  • zarządzanie czasem i delegowanie zadań – jako jedna z metod radzenia sobie ze stresem,
  • planowanie i wyznaczanie celów – czy jest SMART,
  • rozwijanie osobistej odporności na sytuacje stresowe – techniki i metody.

Dzień II

 1. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów, jako jedna z metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu:
  • zdefiniowanie, czym jest konflikt i jakie są jego pierwsze symptomy,
  • analiza warunków w jakich powstaje konflikt,
  • zapoznanie się z 5 strategiami podejścia do konfliktu: rywalizacja, dostosowanie, wycofanie, kompromis, współpraca,
  • wskazanie etapów rozwoju konfliktu,
  • analiza sposobów komunikacyjnych, które stwarzają sytuacje konfliktowe,
  • zapoznanie się z formą komunikacji, która prowadzi do rozwiązania konfliktów,
  • ćwiczenie w scenkach sytuacji konfliktowych i sposobów ich rozwiązywania.
 2. Asertywna komunikacja, jako podstawowe narzędzie zapobiegania wypaleniu zawodowemu oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami:
  • ćwiczenie narzędzi komunikacji niewerbalnej i werbalnej,
  • zdefiniowanie, czym jest asertywna komunikacja i co się na nią składa,
  • zapoznanie się z podstawowymi narzędziami komunikacyjnymi: parafraza, klaryfikacja, pytania otwarte i zamknięte,
  • aktywne słuchanie oraz bariery komunikacyjne,
  • zdefiniowanie, czym jest prawidłowa informacja zwrotna,
  • ćwiczenie przekazywania poprawnej informacji zwrotnej wg schematu FUO,
  • ćwiczenie wyrażania konstruktywnej pochwały i krytyki,
  • delegowanie zadań za pomocą asertywnej komunikacji.