Psychologia pracy

Wystąpienia publiczne i mowa ciała

Interesuje Cię to szkolenie?

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły.

 • personAdresaci: Menedżerowie, Specjaliści, Pracownicy biurowi

Wspieramy wszechstronny rozwój, dlatego prowadzimy również szkolenia związane z zagadnieniami psychologii pracy i umiejętnościami miękkimi. Menedżerowie  podniosą dzięki nim swoje kompetencje związane z zarządzaniem ludźmi, budowaniem efektywnych i zmotywowanych zespołów oraz tworzeniem zdrowszych relacji międzyludzkich w miejscu pracy. Przekazujemy wiedzę i narzędzia, które pozwalają u siebie i współpracowników zauważyć i przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, takim jak mobbing, stres lub wypalenie zawodowe.

Działamy w ponad 100 miastach w Polsce. Skontaktuj się z nami i powiedz, jakie są Twoje potrzeby, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich działów i szczebli oraz do pracodawców i kadry zarządzającej.

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia poznają zasady i techniki prezentacji, które pomogą im skuteczniej przekonywać klientów, przełożonych czy współpracowników oraz kreować pozytywny wizerunek własny oraz wizerunek firmy w oczach odbiorcy. Zasady te służą temu, aby przyciągnąć uwagę odbiorców, wzbudzić w nich zainteresowanie i zrobić jak najlepsze wrażenie służące przekonaniu do prezentowanych treści.

Program szkolenia:

Blok 1: Zaplanowanie prezentacji

 1. Analiza audytorium i cele prezentacji.
 2. Ramowy układ prezentacji (w tym: przygotowanie argumentacji).
 3. Dobór pomocy prezentacyjnych.
 4. Miejsce i czas prezentacji (w tym: pomieszczenie).

Blok 2: Przygotowanie się do wystąpienia

 1. Nastawienie prezentera i praca nad sobą.
 2. Metody zwalczania tremy.
 3. Wygląd prezentera.

Blok 3: Akcja! Prowadzenie prezentacji (80% czasu zajęć)

 1. Start prezentacji – swobodne nawiązywanie kontaktu z odbiorcami.
 2. Pewność siebie – jak ją budować?.
 3. Komunikacja werbalna.
 4. Język:
  • sposób mówienia,
  • głos prezentera.
 5. Mowa ciała.
 6. Samokontrola – panowanie nad sobą w trudnych sytuacjach:
  • podstawowe zasady i użycie technik,
  • interpretacja zachowań słuchaczy.
 7. Odpowiadanie na pytania słuchaczy
 8. Posługiwanie się pomocami:
  • słuchanie,
  • metody odpowiadania na zastrzeżenia słuchaczy.
 9. Zakończenie prezentacji.